ПРОИЗВОДСТВО

proizvodstvo

Дејноста на Фабриката се простира, од производство на армирано – бетонски елементи за изградба на индустриски објекти, трафостаници, далеководи, мостови, па се до изработка и монтажа на урбана опрема.

ИЗВЕДБА

izvedba 3

Изведбата на градежни објекти спаѓа во основните дејности на Фабрика Карпош која започнала да се занимава со изведба, како професионален тим за вградување – монтажа на бетонските елементи што се дел од производната палета на Фабриката.

ТРАНСПОРТ

transport 2

Транспортот во една успешна градежна фирма е нераскинлив дел од дејноста на истата кој придонесува за успешна реализација и влијае на формирањето на општиот впечаток за компанијата во целост.

65 godini karpos

Лидери во градежната индустрија

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

ВРАБОТЕНИ

ДОБИЕНИ НАГРАДИ

Наши Партнери

next
prev