Новости

ФАБРИКА КАРПОШ ПОТПИША РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО ЕВН МАКЕДОНИЈА

Со овој договор се уредува набавката на сите далеководни столбови за потребите на ЕВН Македонија

Фабрика Карпош, АД Скопје потпиша рамковен договор за соработка со ЕВН Македонија. Со овој договор се уредува набавката на сите далеководни столбови за потребите на ЕВН Македонија, за периодот до декември 2013г.