Нискоградба

Нискоградбата опфаќа широк обем на работа вклучувајќи изведба на:

  • Асфалтирање на патишта и улици
  • Ископи за подземни исталации
  • Изведба на канализации
  • Изведба на водоводни мрежи
  • Изградба на надвозник
  • Изградба и реконструкција на булевари
  • Изградба на велосипедски патеки
  • Изградба на фонтани
  • Изградба на паркови
  • Изградба и реконструкција на плоштади

Проекти во Нискоградба