Високоградба

GET IN TOUCH

Високоградбата опфаќа широк обем на работа вклучувајќи изведба на:

  • Изградба и реконструкцијана деловно-индустриски објекти
  • Изградба на катни гаражи
  • Изградба и реконструкција на индустриски објекти
  • Изградба и реконструкција на станбени објекти
  • Изградба и реконструкција на деловно-административни објекти
  • Изградба и реконструкција на спортски сали
  • Изградба и реконструкција на болници
  • Изградба и реконструкција на училишта и факултети

НАЈНОВИ ПРОЕКТИ ВО ВИСОКОГРАДБА